Search This Blog

Monday, July 30, 2012

Ζωγραφίζοντας - Painting

Παιδική(;) ζωγραφική σε σφραγισμένο παράθυρο...


Children's(?) painting on sealed window...

Saturday, July 28, 2012

Ιουλίς (Στο νησί Τζιά) - Ioulis (island of Tzia)

Αυτό το "σφιχτό" χτίσιμο των Ελληνικών νησιώτικων σπιτιών είναι πολύ εντυπωσιακό και δεν ξέρω αν το βρίσκει κανείς σε άλλες χώρες. Φυσικά, είναι φανερό ότι η "ιδιωτικότητα" πάσχει, αλλά ίσως για τους κατοίκους αυτών των χωριών δεν ήταν αυτό προτεραιότητα. 'Αλλωστε η λέξη "ιδιωτικότητα" είναι νεοφανής λέξη και μάλλον μετάφραση του "privacy" (Ο Μπαμπινιώτης δεν την έχει στο λεξικό του).


This "tight" building of houses in the Greek islands is very impressive and I don't know whether you see it in other countries. Of course, it is obvious that privacy is not at its best, but, perhaps, this was not a priority for the residents. The word "privacy" has no exact counterpart in the Greek language, anyway and a rather recently coined word is used for it.

Saturday, July 21, 2012

Αράχνες - Spiders

Με φόντο τον ουρανό - With the sky as background

Με φόντο τα βράχια - With rocks as background

Θεωρώ τις αράχνες από το πιο νοήμονα είδη. Στον αγώνα τους για την 
επιβίωση "σχεδιάζουν" εκπληκτικές κατασκευές με το νήμα τους (την πιο 
ανθεκτική φυσική ίνα). Σε μιά ακτή της Τζιάς μια αράχνη, όχι μόνο έφτιαξε μια 
μελετημένη παγίδα για την τροφή της, την στερέωσε τόσο καλά και σωστά με 
αντηρίδες στα βράχια, που το έργο θυμίζει μελέτη στατικού μηχανικού! Οι ισχυροί 
άνεμοι μόνο έκαναν τον ιστό να πεταρίζει, αλλά αυτός έμεινε ακλόνητος, 
δυνατός και ...θανάσιμος!

I consider spiders to be one of the most intelligent species. In their struggle for 
survival they "design" amazing stuctures with their filament 
(the strongest natural fiber!). At a coast, in Tzia, a spider, not only built a 
well-designed trap for its food, it also braced it so well with "guywires" 
onto the rocks, that the project looks as if it were designed by a structural 
engineer! The strong winds only made the structure flutter, but it stood there, 
strong and ...deadly!

Monday, July 16, 2012

Πεταλούδες - Butterflies

Οι πεταλούδες, αν και απλά ...σκουλήκια, συχνά εντυπωσιάζουν με τα πολύχρωμα φτερά τους. Μου θυμίζουν μέτριας εμφάνισης γυναίκες που κατορθώνουν να  αναστρέφουν την εικόνα με την κατάλληλη επιλογή ενδυμάτων, κάτι που είναι, ομολογουμένως, μια θαυμαστή τέχνη! Η "κυρία" της φωτογραφίας έκανε περιπάτους σε μονοπάτι της Τζιάς, που οδηγεί στον περίφημο "Λιόντα", το  λιοντάρι του νησιού, σκαλισμένο σε γρανιτένια πέτρα (ακόμη απορώ πού είχαν δει λιοντάρια οι αρχαίοι Έλληνες...).


Butterflies, albeit simple worms, often impress with their colorful wings. To me they are reminiscent of mediocre looking women who manage to reverse their image by careful choice of garments, something that, admittedly, is a marvelous art! The "lady" in the photo was taking long "walks" on a trail that leads to the famous "Lioda", the lion of the island, carved on a granite stone (I still wonder where ancient Greeks had seen lions...).

Saturday, July 14, 2012

Ο Πόρος πανοραμικός - Panoramic Poros


Από το χωριό Γαλατά το λιμάνι του Πόρου φαίνεται πανοραμικά. Περνώντας από κει σκέφτηκα να το αποτυπώσω με τον ίδιο τρόπο. 'Οπως έχω ξαναπεί, μου αρέσουν οι πανοραμικές λήψεις, με περιστrοφή της μηχανής και στη συνέχεια επεξεργασία με το κατάλληλο πρόγραμμα. Αν τυπωνόταν αυτή η εικόνα (από αρχείο TIFF και με ανάλυση 300dpi) θα μπορούσε να είναι μέχρι 2μ. πλάτος Χ 0,30μ. ύψος. Εσείς κάντε κλι πάνω της για να τη δείτε λίγο μεγαλύτερη.

The port of Poros Island can be viewed as a panorama from the town of Galatas, across from the narrow sea passage. While driving  through Galatas, I was tempted to make a panoramic photo of it. As I have stated earlier, I like panoramic photos, which I make by rotating the camera and then process with suitable software. This image could produce an up to 2m.X0,30m. print (from a 300 dpi - TIFF file). You only have to click on it to see it a little larger.